Yn dilyn ysbrydoliaeth Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

Mae hunaniaeth ein brand yn ymgorffori dyfrlliw o Gwm Berwyn ym Mynyddoedd Cambrian, a beintiwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae’r brand yn nod o safon uwch ein cynnyrch fferm.

Dymuna Ei Uchelder Brenhinol helpu cynnal ffermydd ucheldir traddodiadol, cymunedau gwledig a’r amgylchedd naturiol.

Glyna’r ffermwyr sy’n ymuno â chwmnïau Mynyddoedd Cambrian wrth egwyddorion brand llym i sicrhau arfer gorau, rheolaeth tir cynaliadwy, ac mae eu gwaith yn helpu cynnal cynefinoedd ucheldir gwerthfawr.